Activiteiten en programma

Activiteiten en programma

De dorpen en buurschappen van de gemeente Wierden vieren in 2020 75 jaar vrijheid. De bevrijding van de gemeente Wierden vond plaats in de periode van 7 tot en met 9 april 1945. Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren. Inwoners uit de gemeente Wierden, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de verschrikkingen uit de jaren 40-45 en de viering van de daarna verworven vrijheid kunnen doorgeven aan de volgende generaties: “Opdat het niet weer gebeure”.

Gevolgen van de maatregelen tegen het Corona-virus

Als gevolg van de maatregelen tegen het Corona-virus worden alle activiteiten tot 1 juni 2020 geannuleerd. Omdat juist de combinatie van alle verschillende activiteiten zo sterk is, hebben we in overleg met onze burgemeester richting alle organisatoren voorgesteld om het programma zo veel mogelijk door te schuiven naar 2021 en te vieren rondom 76 jaar bevrijding.

Programma 75 jaar bevrijding

Het programma zoals dat was voor de maatregelen tegen het Corona-virus vindt u hieronder.

Programma-en-Activiteiten-75-jaar-bevrijding